MerisCon Art und Design Agentur

www.meriscon.com

UPUTSTVO ZA CLANOVE

Da bi postali dio projekta "Color Your Life", umjetnik kroz formalni sporazum (Download link: MerisCon sporazum) prihvata saradnju sa MerisCon-om, koja se ogleda u tome da radovi koje umjetnik posjeduje mogu biti prezentovani na portalu www.meriscon.com i da nudi radove koji će biti promovisani kroz platformu naseg shopa.

Umjetnik dobija mogućnost besplatnog korištenja MerisCon platforme, a koja ce kontinuirano biti poboljsavana i optimirana za trendove koji su aktuelni u ovom sektoru marketinga.

 

Kroz registraciju na portalu www.meriscon.com (Sign In) buduci clan dobija sljedece povlastice:

 

  • Besplatnu reklamu na medjunarodnom trzistu
  • Besplatan vlastiti shop i dizajn sa vlastitim logom
  • Besplatnu mogucnost postavljanja vlastitih umjetnickih djela u vlastiti shop i MerisCon
  • Besplatnu platformu koja je dostupna na engleskom, njemackom i hrvatskom jeziku

 

Cijenu određuje umjetnik, a MerisCon, uz strategiju i marketinšku situaciju, pokušava da formira cijenu, koja će biti prihvatljiva za evropsko tržište.

U slučaju prodaje, autor dobija „najmanje“ cijenu koju je dogovorio sa MerisCon-om.

 

Uslov da djelo bude prihvaćeno u portfolio MerisCon-a je da je djelo bez oštećenja i da ima određeni umjetnički kvalitet, koji ocjenjuje MerisCon Team, skupa sa autorom.

 

Ako je djelo stavljeno na prodaju, mora da bude dostupno za slanje MerisCon-u u Njemačku, Zenicu ili na neku drugu adresu, na kojoj ga klijent može preuzeti. Deponovanje je moguće i u MerisCon Art Galeriji u Zenici.

U svakom slučaju, poželjno je da djela koja su registrovana u MerisCon-u, ne budu bez dogovora sa nama prodavana na drugi način.

 

U slučaju da je djelo prodano, autor to javlja MerisCon-u, koji ga uklanja s portala.

 

Za detaljne informacije kontaktirajte nas preko emaila (kontakt@meriscon.com), facebook-a (MerisCon Agency) ili ovdje na stranici preko kontakt formulara.

 

 

 

Vas MerisCon Team