MerisCon ART

Umjetnik/Fotograf dobija mogućnost besplatnog korištenja MerisCon platforme, ukljucujuci vlastiti shop, a koja ce kontinuirano biti poboljsavana i optimirana za trendove koji su aktuelni u ovom sektoru marketinga.


Get your shop for free NOW

 

Cijenu određuje umjetnik, a MerisCon, uz strategiju i marketinšku situaciju, pokušava da formira cijenu, koja će biti prihvatljiva za evropsko tržište. 

Uslov da djelo bude prihvaćeno u portfolio MerisCon-a je da je djelo bez oštećenja i da ima određeni umjetnički kvalitet, koji ocjenjuje MerisCon Team, skupa sa autorom.

Takodje, umjetnik daje prava MerisCon-u da fotografiju umjetnickog djela upotrebljava u marketinske i druge svrhe i servise za koje MerisCon koristi marketinski i printani materijal.

 

Ako je djelo stavljeno na prodaju, mora da bude dostupno za slanje MerisCon-u u Njemačku, Zenicu ili na neku drugu adresu, na kojoj ga „klijent“ može preuzeti, u slucaju da umjetnicko djelo/fotografija ne moze biti poslata direktno klijentu/kupcu. Deponovanje je moguće i u MerisCon Art Galeriji u Zenici.

U svakom slučaju, poželjno je da djela koja su registrovana u MerisCon-u, ne budu bez dogovora sa nama prodavana na drugi način.

 

U slučaju da je djelo prodano, autor to javlja MerisCon-u, koji ga uklanja s portala.

 

Za detaljne informacije kontaktirajte nas preko emaila (kontakt@meriscon.com), facebook-a (MerisCon Agency) ili ovdje na stranici preko kontakt formulara.

 

MerisCon ART and Design

Dipl.-Ing. Hari Maslic

Niederhöchstädter Str. 12

61449 Steinbach

E-Mail: kontakt@meriscon.com

Internet: www.meriscon.com

+49 157 319 25797

  

 

Vas MerisCon Team